Dokumenty

Zde naleznete oficiální dokumenty ke stažení :

Sekce České hnutí speciálních olympiád:

- Stanovy Českého hnutí speciálních olympiád zde: Stanovy_CHSO.pdf

- Jednací řád Českého hnutí speciálních olympiád zde: Jednaci řád_2016.pdf

- Podmínky činnosti sportovního klubu zde:  podminky_cinnosti_sportovniho_klubu.pdf

- Pokyny pro registraci a změny v registraci sportovců a sportovních klubů zde: Registrace Klubů a členů.pdf

- Registrace nových klubů pokyny zde: Registrace nových klubů.pdf

Dokumenty Valné hromady ČHSO:

 Valná hromada 2016 zde: Zápis z valné hromady 19.3.2016.pdf

Dokumenty prezidia ČHSO:

Zápis z prezídia 1.10.2016 zde:  Prezidium 1.10.2016.docx

Výroční zprávy ČHSO:

Výroční zprávu 2015 naleznete zde: 2015_ČHSO_výroční zpráva.pdf

Výroční zprávu 2016 neleznete zde: 2016_ČHSO_výroční zpráva.pdf

Výroční zprávu 2017 naleznete zde: 2017_ČHSO_výroční zpráva_v2.pdf

 

Sekce Special olympics :

- Výběr z obecných pravidel zde:  Obecná pravidla SO - úpravy z r. 2015.pdf

- Dokument o akreditaci zde: dokument o akreditaci.pdf

- Smlouva mezi Special olympics International a Mezinárodním olympijským výborem zde: smlouva mezi předsedou OH J.A. Samaranchem a SOI E.K.Shriver včeštině.pdf