Rodinný program

Jedná se o celosvětový program Speciálních olympiád, který zaměřený na podporu společně sportujících rodin - rodičů s dětmi, sourozenců - nebo celých komunit. Garantem rozvoje tohoto programu v Českém hnutí speciálních olympiád je pan Jan Mothejzík, zájemci o informace ho můžete kontaktovat na mailu: jan.mothejzik@email.cz

Novinky z programu: 

MÁTE ZÁJEM DOPROVODIT NAŠE SPORTOVCE NA ZIMNÍ SVĚTOVÉ HRY 2017 ? - viz. článek v sekci aktuality:

http://www.specialolympics.cz/aktualita/165-mate-zajem-doprovodit-nase-sportovce-na-zimni-svetove-hry

Fotogalerie