Zimní hry speciálních olympiád 2020

Horní Malá Úpa, 11. - 17. ledna 2020

Veškeré informace k této akci naleznete na speciálních stránkách zde: http://www.specialolympics.cz/akce-a-hry/zimni-hry-specialnich-olympiad