Regionální hry Brno 2015

Sportovní hry v Brně proběhly úspěšně

Dne 12. 5. 2015 se uskutečnily Regionální hry Speciální olympiády v Brně. Byly současně koncipované jako soustředění v atletice a cyklistice účastníků světových her SO 2015 v Los Angeles. Her se zúčastnilo 114 atletů z 27 sportovních klubů, soutěží se také zúčastnilo 11 cyklistů, 9 účastnic v rytmické gymnastice a 44 sportovců v přizpůsobených sportech. Díky dobré organizaci, kterou v rámci projektu studia “sportovní management” zajistili studenti Fakulty sportovních studií MU v Brně, se v atletice uskutečnily jak soutěže kvalifikační tak finálové. Potěšitelnou skutečností byla účast 3 nových skupin, které plánují začlenění do ČHSO.

 ČHSO je velmi aktivní v doplňkovém programu Zdravý sportovec a získalo výzkumný grant na zvyšování zdatnosti sportovců SO, proběhla i speciální šetření (šetřením prošlo 56 sportovců plus vytrvalci a cyklisté hodnocení sport-testry).

Pozitivem bylo také napojení na další studijní program FSpS Brno v gymnastice, kdy na soutěže navázal seminář pro studenty, který měl neobvyklý ohlas. Další detaily můžete nalézt ve výsledcích níže a na www.fsps.muni.cz.