28. zimní hry Speciálních olympiád

4. den Video 9.1. 2019