Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje. S jejich užitím souhlasím / nesouhlasím. Více informací.

Expanding Health Grant 2015/16

Expanding Health Grant (Rozšíření povědomí o zdraví) získalo ČHSO na dobu od října 2015 do července 2016. Je dotován SOI, SO Europe/Eurasia a Evropskými fondy).

Program byl orientován na 3 základní cíle:

  1. Zvýšit povědomí participantů v ČHSO (sportovci, trenéři, partneři) o položkách zdravého životního stylu, včetně tzv. well-being (dobré fyzické i psychosociální spokojenosti) , především ve sjednocených sportech.
  2. Pokračovat v šetřeních typu HA – FUNFitness, Health Promotion, Fit Feet, případně dalších a dosáhnout pravidelného tréninku i v domácích podmínkách, doplnit o hledisko „dobrého prožitku“ v součinnosti s veřejností, a to v obvyklých typech sportů, rozvíjených v ČHSO.
  3. Zajistit vzdělávání v rámci ČHSO, stejně tak mimo oblast SO (studenti a zaměstnanci univerzit, zdravotnictví, sociálních služeb i služeb veřejnosti, a to v různých lokalitách ČR) v základních tématech: a) hygiena a prevence nemocí, b) výživa a prevence obezity, c) pohybové aktivity a zdatnost, d) bezpečná sexualita, e) bezpečné chování.

České Budějovice

První vzdělávací akce proběhla 26. 10.2015 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích  při příležitosti každoroční konference Výchova ke zdraví a aktivní životní styl. Detailní informace o napojení ČHSO  do projektů HA a o možnostech spolupráce s univerzitami obdrželi účastníci v hlavním referátě, dále proběhlo školení se studenty prezenčního a kombinovaného studia této univerzity.


Zlín:

Druhé setkání se uskutečnilo v době mezinárodního turnaje v „unified fotbale“  o 5 hráčích ve dnech 30.10. – 1.11.2015 ve Zlíně. Bylo zarámováno taktéž 25. výročím  existence ČHSO a mělo slavnostní rámec s účastí Euro-poslankyně pí. Dlabajové, představitelů města, kraje i sponzorů. Také k těmto osobám se dostaly informace o důležitosti zdravého životního stylu u osob s MP a o nutnosti podpory v komunální politice.

Formát školení pro trenéry – ve spojení s praxí, hlavní témata opět zdatnost (a screening), kdy poprvé se uskutečnilo téma Fit Feet, dále ještě Special Smile. Dále výživa a pitný režim, které probíhaly permanentně po celý víkend. Pro zpracování profilu fotbalista v ČHSO se uskutečnily testy individuálních fotbalových dovedností a hodnocení úrovně hráčů i partnerů a jejich kooperace v utkání.


Pomezní boudy:

Třídenní vzdělávací program probíhal při zimních hrách ČHSO. Předem proškolení dobrovolníci – především zahraniční – testovali ukazatele zdatnosti, opět s atraktivním přístrojovým měření rovnováhy, BMI a síly stisku ruky. Sportovci se opravdu snažili a za snahu dostávali záznamové knížky, do kterých si mohou se svými trenéry nebo rodiči zapisovat průběžně své výsledky. Součástí celého programu je totiž informace, jak si udržovat zdraví, jak se stravovat a vylepšit pohybový režim. V zimní vzdělávací akci pro trenéry a sportovce se neopakovaly jen informace o významu pohybu a pobytu v přírodě, ale i o výživě, hygieně a bezpečném chování. Protože projektu Zdravý Atlet se účastní prakticky všichni účastníci zimní akce, logo HA bylo součástí startovních čísel a rozšiřovali tak myšlenku tohoto projektu i mezi veřejností na svahu. Potěšující zjištění bylo, že si sportovci uvědomují, jak si „hlídat stravu“, i když chuť je někdy veliká. A že většina našich atletů neodmítá ovoce nebo zeleninu. Jenom to kouření nám u starších sportovců trošku dělá těžkou hlavu.


Praha - výroční schůze: 

Od výroční schůze (dříve Valné hromady) v březnu, kdy zástupci klubů dostali informace KE VŠEM PROJEKTŮM Zdravého sportovce se uskutečnila další třídenní akce v Plzni (ve dnech 20.-22.4.2016).


Plzeň: 

Proškolilo se dalších 24 studentů z Pedagogické fakulty v Plzni, kteří se i prakticky věnovali tradičnímu měření známých ukazatelů FUNFitness u těch, kteří dosud nebyli organizováni v ČHSO (celkem 26). Celého „proškolovacího procesu“ se účastnili jak jejich učitelé – vychovatelé, tak i rodiče.

Doufejme, že informace padly na úrodnou půdu nejen ve zlepšování přístupu ke zdravému životnímu stylu, ale třeba přibude i nový klub. Celé EXPANDING … rozšiřování povědomí o Speciálních olympiádách, o programu Zdravý atlet pak pokračovalo s učiteli katedry TV na ZČU v Plzni i sproškolenými dobrovolníky, ale také s trenéry z praxe, a to v rekreačním zařízení v Úborsku. Hlavní téma bylo – jak hry přispívají k udržení „fitnes“, zdravotního stavu, ale i jaká jsou rizika. Praktické ukázky v terénu byly samozřejmou součástí. Výborným osvěžením pak byla beseda s bývalým reprezentačním fotbalistou Horvátem, který také podtrhl spolupráci FAČRu se Speciálními olympiádami, příspěvek Viktorie Plzeň humanitárním projektům obecně a do budoucna nutnosti informovat i vzdělávat trenéry pro podporu sportovců s mentálním postižením.


Brno:

Téma bezpečnosti ve sportu a bezpečného chování bylo zakomponováno do Regionálních her ČHSO  v Brně (9.-11.5.2016). Studenti z FSpS MU oboru sportovní management se v průběhu semestru nejen poučili o existenci Speciálních olympiád, o zdravotně orientovaných programech, ale pak regionální hry sami excelentně zorganizovali.  Společně se soutěžemi v cyklistice proběhlo i proškolení všech účastníků o bezpečném  chování v běžné dopravě i při cyklistice. Sportovci (i trenéři) dostávali „vzdělávací nálepky“,  poučili se o prevenci požárů a měli možnost si „osahat“ skutečné velké hasící auto (a samozřejmě se před autem i vyfotit). Posilou celé akce byli studenti ze sportovního gymnázia v Brně – Botanické ul. Mnozí přiznali, že existenci sportu i zdravotně orientovaných programů pro osoby s mentálním postižením, zažili poprvé  v životě. Vzdělávací program ke zdravotně orientované zdatnosti a k bezpečnému chování ve pak pokračoval ještě 11.5. v tělocvičně FSpS. Vrcholem pak bylo společné gymnastické cvičení našich sportovců z SO se studenty-vysokoškoláky.


Sedlec - Prčice: 

V projektu EXPANDING grant, a to ve dnech 27. – 29.5. 2016 se proškolilo dalších 15 trenérů a 11 sportovců. Tradiční témata týkající se zdatnosti, prevence civilizačních chorob a výživy byla doplněna o téma bezpečné chování, především ve sportu (l. Francová, H. Válková) a také o téma z oblasti sexuologie. Lektorsky bylo zajištěno doc. Danou Štěrbovou, která svým výkladem zprvu zaskočila posluchače, ale následně byla odměněna potleskem. Výběrem svého asistenta Zdeňka Kroupy, přiblížila situace, do kterých se častonaši sportovci i jejich doprovod často dostávají, a to jak v podmínkách tréninku tak v podmínkách výjezdů na soutěže. Školení bylo doprovázeno četnými dotazy, příklady z praxe, diskutována byla opět jak prevence nevhodného chování, tak dobré příklady řešení. Odezva na tento míting byla velmi kladná.


Dřevěnice:

Další plánované školení EXP se uskutečnilo ve dnech 10.-12.6. Praktickým základem byly tréninky a soutěže v UNIFIED přehazované. Měření pak byla zaměřena jak na stadardizované testy FUNFitness, tak na měření dovedností v přehazované a pozorované chování při praxi: spolupráce sportovců s partnery, bezpečné chování, chování fair play (hodnocením prošli nejen atleti, ale také partneři). Rozšíření dalšíchvědomostí (opět pro sportovce, trenéry, partnery) o zdravém stravování, životním stylu, prevenci nemocí, hygieně probíhalo opět s praxí v průběhu třídenního pobytu v přírodním prostředí Dřevěnice. K tématu bezpečného sexuálního chování byla využita nabídka Společnosti pro lidi s mentálním postižením v ČR, o.s. (SPMP ČR – www.spmpcr.cz).


Olomouc:

Projekt EXPANDING HEALTH (rozšiřování poznatků o podmínkách prevence i udržení zdraví) UKONČEN

Stalo se tak při příležitosti národního turnaje v bocce ve dnech 13.-15.6. 2016 v Olomouci. Přednášky a semináře proběhly v prostorách spřáteleného družstva Stabilita, praktická část pak na atletickém stadiónu uzpůsobeném pro 4 kurty pro soutěže v bocce. Atraktivní byla opět „zdravá noha“ s odměnou – pěkné vložky do bot a samozřejmě očekávané nálepky. Poslední mítink k rozšiřování informací o zdravém životním stylu, zdatnosti, preventivních opatřeních pro udržení zdraví, bezpečnosti se orientoval opět společně jak na trenéry, tak sportovce – viz jejich podpisová aktivita na fotografiích. A samozřejmě další skupinu dobrovolníků z FTK UP. Shodou okolností tento mítink navštívili i účastníci paralelní akce při evropské konferenci EUCAPA pod vedením M. Damentka.

Krásný den ve slunném počasí (částečně ovšem v přednáškové místnosti) tak uzavřel program SO CZ Zdravý sportovec - specifický jednoroční projekt k rozšiřování povědomí o zdraví – podtrhl, že součástí jsou pohybové aktivity pro radost a pohodu.