Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje. S jejich užitím souhlasím / nesouhlasím. Více informací.

Řídicí orgány

 

VÝKONNÝ VÝBOR RADY SPOLKU

 

PhDr. Ing. Veronika Koníčková, Prezidentka

vkonickova@specialolympics.cz

+420 775 557 579

• Zastupování v tuzemských záležitostech spolku
• Koordinace vzdělávání, struktura vzdělávání členů
• Volontéři, dobrovolníci
• Public relations, zástupce pro tisk
• Sociální sítě Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn
• Podpis memorand o spolupráci
• Statutární zástupce
• Ochrana oficiálního brandu Speciálních olympiád a jeho použití
• Svolavatelka Členské schůze
• Příprava a zpracování pro systém mezinárodní akreditace a Cenzus
• Spolupráce při registraci na Světové hry (zimní x letní) v systému Connect

Mgr. Veronika Čumplová, Víceprezidentka

cumplova@specialolympics.cz

+420 732 932 683


• Správa a vedení členské základny v registračním systému
• Vypisování turnajů a sportovních aktivit v registračním systému
• Organizační podpora při pořádání sportovních akcí
• Založení nového klubu, ukončení činnosti klubu
• Webové stránky – technické zajištění a vývoj
• Vedení databáze ve sportovním rejstříku NSA – podklady pro dotace – členská základna
• Pověřenec pro ochranu osobních údajů
• Zaštiťuje program ,,Přizpůsobené sporty“

Mgr. David Bělůnek, Národní ředitel

belunek@specialolympics.cz

+420 777 338 813

 • Zastupování v mezinárodních strukturách SOEE, SOI
 • Akreditace národního programu Special olympics
 • Zajišťování Světových her – dle cyklu letní x zimní
 • Světové hry – jednání o přidělení kvót, organizační příprava delegace ČHSO 
 • Příprava a zpracování pro systém mezinárodní akreditace a Cenzus
 • Spolupráce při registraci na Světové hry (zimní x letní) v systému Connect
 • Vedení webových stránek
 • Zaštiťuje program „Malý atlet“
 • Webové stránky – obsah
 • Statutární zástupce
 • Sociální sítě Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn
 • Spolupráce s mezinárodními strukturami SOEE, SOI při organizaci PR kampaní
 • Řídí jednání Výkonného výboru 


Mgr. Ester Koníčková, Technická ředitelka

konickova@specialolympics.cz

+420 603 448 446


• Dotace – žádosti, čerpání, vyúčtování
• Rozpočet
• Vedení účetnictví vč. finančního vedení jednotlivých projektů a sledování nákladovosti
• Podklady pro činnost revizní komise
• Audit – příprava podkladů, komunikace s auditorem
• Spolupráce s organizátory na plánování akcí v oblasti rozpočtu, kontrola rozpočtů a čerpání na jednotlivé akce
• Fakturace a controlling
• Smlouvy – DPP, DPČ, smlouvy (sponzorské, o reklamě)
• Stanovy a spolkový rejstřík
• Nákupy vybavení a materiální zabezpečení akcí
• Dohled nad správou majetku spolku
• Provozní záležitosti spolku
• Zaštiťuje program: „Zdravý atlet“
• Statutární zástupce

Zdeněk Jokl, Sportovní ředitel

jokl@specialolympics.cz

+420 777 070 425


• Rozvoj a metodické vedení sportů
• Metodické vedení ředitelů sportů, pořadatelů turnajů
• Nominace na světové hry zimní x letní podle přidělené kvóty
• Příprava reprezentace – sportovní, metodická i materiální
• Spolupráce s národními sportovními svazy sportů
• Zaštiťuje program: „Unified sporty“ – Sjednocené sporty