Malý sportovec


Jedná se o celosvětový program Speciálních olympiád, který zaměřený na podporu sportovních aktivit začínajících a mladých sportovců s mentálním postižením. Tento program se dále věnuje přípravě jejich instruktorů, trenérů a partnerů. 

Garantem rozvoje tohoto programu v Českém hnutí speciálních olympiád je paní Magda Frouzová, kterou můžete kontaktovat na mailu magfro@seznam.cz 

Fotogalerie