4.5. Regionální hry Speciálních olympiád Brno 

http://www.specialolympics.cz/aktualita/244-iii--regionalni-hry-specialnich-olypiad


5.6. - 6.6. Regionální hry Speciálních olympiád Olomouc

http://www.specialolympics.cz/aktualita/303-regionalni-hry-specialnich-olympiad-olomouc


9. - 11.6. Národní turnaj Dřevěnice 

http://www.specialolympics.cz/aktualita/295-drevenice-2017


15. - 16.6.. Národní turnaj v kopané Bystré

http://www.specialolympics.cz/aktualita/300-narodni-turnaj-v-kopane-bystre-2017

 

13. - 15.9. 2017 Národní mistrovství ČHSO v atletice a cyklistice, Šumperk

http://www.specialolympics.cz/aktualita/314-narodni-hry-v-atletice-a-cyklistice